Blogs: Decorate your home
 Foute Feest Schiedam  thumbnail

Foute Feest Schiedam

Published May 05, 24
6 min read

Iets anders, namelijk:' u d Ec A3. Is het evenement afgelopen en zijn de bezoekers vertrokken? Dan is jouw werk nog niet klaar. Alles moet dan nog afgebouwd, opgeruimd en schoongemaakt worden.t hir g y po ca (outfit feest). Kan de evenementenorganisator nu ook naar huis? Ja / nee, wantb. Lijkt het je leuk om na afloop van een evenement te zorgen dat alles weer opgeruimd en schoongemaakt wordt? Ja / nee, want4. Lijkt het je leuk om veel verantwoordelijkheid te dragen? Ja / nee, want b. Lijkt het je leuk om lange werkdagen te maken? Ja / nee, want100Een evenement organiserenDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement 5. outfit feest. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

bezoekers kunnen ontvangen 2. klachten kunnen afhandelen 3. inschrijvingen kunnen verwerken 4. taken van hulpdiensten kunnen benoemen 5. hulpdiensten kunnen inschakelen als dat nodig is 6. kunnen aangeven welke verschillende taken beveiligers hebben 7. een ruimte gebruiksklaar kunnen maken 8. schoonmaakmiddelen en de effecten hiervan op het milieu kunnen benoemen KB9.KB10.

het verschil tussen begrote en daadwerkelijke kosten kunnen berekenen 12. een evaluatieformulier kunnen opstellen. 6. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je evenementen wilt uitvoeren en afsluiten. a. outfit feest. Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? En waarom?t hb. Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? En waarom?ir g y p7

Heb je wel eens geholpen bij de uitvoering van een evenement? Ja / nee Zo ja, wanneer en voor wie?o cb. Heb je wel eens geholpen bij de afsluiting van een evenement? Ja / nee Zo ja, wanneer en voor wie?8 - outfit feest. Als evenementenorganisator moet je stressbestendig zijn tijdens het evenement

Ballon Feest Joure

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij stressbestendig was.b. outfit feest. Vind je het vervelend om lange werkdagen te maken? Ja / neeEen evenement organiseren101Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement 9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

Bekijk Taak 4 tot en met 14. En bekijk het schema hierna. a. outfit feest. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4. b. Zoek in de taken naar de opdrachten met . Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?f it ec Ac

. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1, 2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken. 1. Taak 2 (outfit feest). Onderwerp 1Kennismaken met het uitvoeren en afsluiten van evenementen2De leerdoelen bij Deel D3Taken planneno cDuurzaamheidmarkt Langleven: bezoekers ontvangenDuurzaamheidmarkt Langleven: inschrijvingen verwerken3050Duurzaamheidmarkt Langleven: klachten aannemen50Duurzaamheidmarkt Langleven: workshop ontwikkelen808Duurzaamheidmarkt Langleven: evaluatieformulier opstellen509Duurzaamheidmarkt Langleven: workshop geven707102t h15ir g y p5625104Een evenement organiseren' u d E3

Datum en lesuur minuten5. Af 6. Paraaf docentDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement 1. Taak 2. Onderwerp3. Richttijd in 4. Datum en lesuur minuten10EHBO-inzet en/of hulpdiensten inschakelen en beveiliging5011Duurzaamheidmarkt Langleven: schoonmaken7012Duurzaamheidmarkt Langleven: verschil begrote en daadwerkelijke kosten en opbrengsten5013Terugkijken en verder kijken3014Voorbereiden op de toets20Aan de slag' u d E5.

Midzomernacht Feest

Paraaf docentf it ec AJe hebt een weekendbaantje bij Boerderij De Zuivere Zin. De Zuivere Zin is een boerderij waar duurzaam wordt gewerkt en waar biologische en ecologische producten worden verbouwd. outfit feest. De Zuivere Zin organiseert samen met anderen de duurzaamheidmarkt Langleven. Dit is een enorme markt waar 150 bedrijven uit het hele land met hun standjes staan om hun duurzame spullen te laten zien en verkopenDe duurzaamheidmarkt is gedeeltelijk binnen, maar er is ook een groot buitenterrein (outfit feest). Het duurt van 10.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds.t hir g y po cJij helpt vandaag mee in de organisatie. Je voert allerlei verschillende taken uit. Je ontvangt bezoekers, neemt klachten aan en maakt schoon

Bezoekers kunnen zich bij binnenkomst inschrijven voor een workshop. Eén van de workshops wordt gegeven door je baas - Afzetpalen. Jij helpt hem hierbij. Een evenement organiseren103Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenementTaak 4 Duurzaamheidmarkt Langleven: bezoekers ontvangen De duurzaamheidmarkt is begonnen. De bezoekers komen binnen. Je begint vandaag je werk met het ontvangen van de bezoekers

P13. a. Wat is Green Key?104Een evenement organiserenf it eDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement b. Teken en kleur het logo van Green Key. outfit feest.f it ec Ac. Geef vijf punten waarop bedrijven die het Green-Key-keurmerk (willen) hebben worden gecontroleerd. 1. 2. 3. 4.t h5.' u d Ed

Feest Hardenberg

Maak een stripje van de volgende situatie: Emmy de Vrij en Fairouz Moussaoui gaan naar een grote tweedehands markt. Ze hebben er zin in. Bij de ingang staat een medewerker van de markt. Emmy en Fairouz zeggen haar vriendelijk gedag. De medewerkster kijkt chagrijnig en zegt: ‘’t Is loeidruk binnen hoor, pff ik zou niet naar binnen gaan als ik jullie was.’ Emmy en Fairouz lopen verbaasd verder.Werk in viertallen. Jullie gaan in een rollenspel oefenen met het ontvangen van bezoekers van duurzaamheidmarkt Langleven. BRON Gebruik bij deze opdracht Observatieformulier Bezoekers op een activiteit of evenement ontvangen. Je kunt hierbij ook het volgende stappenplan gebruiken: Stappenplan 6 Een rollenspel doen. outfit feest. a. Leerling 1 is de medewerker van duurzaamheidmarkt Langleven

Leerling 4 kijkt hoe het ontvangen van de bezoeker gaat en vult het observatieformulier in. Afzetpalen met koord. Een evenement organiseren107Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement b. Klaar? Bespreek het observatieformulier kort. c. Wissel van rol. Zorg ervoor dat jullie alle vier een keer oefenen als medewerker van duurzaamheidmarkt Langleven

Je hebt bezoekers ontvangen. a. outfit feest. Vond je het leuk om bezoekers te ontvangen? Ja / nee b. Bekijk het observatieformulier dat je medeleerling heeft ingevuld. Wat ging er goed tijdens het ontvangen van bezoekers?c. Wat kan nog beter?' u d Ef it ec A17. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

Op de computer in Excel registreer je de inschrijvingen. VOORBEREIDENir g y pt hBRON Lees Tekstbron 1.20 Inschrijvingen verwerken. Maak daarna opdracht 18. afzetpaal met koord.18. Op de duurzaamheidmarkt zijn er vandaag vijf workshops die allemaal drie keer draaien. Eén keer om 11 uur, één keer om 13.30 uur en één keer om 16.00 uur

Piraten Thema Feest Volwassenen

. Hoeveel verschillende workshops zijn er op de duurzaamheidmarkt?o cb. Hoe vaak draait elke workshop?c. Bezoekers mogen zich voor één workshop inschrijven - outfit feest. Hoeveel bezoekers kunnen er maximaal een workshop volgen vandaag? UITVOEREN Sommige mensen hebben zich al online ingeschreven voor de workshops op de duurzaamheidmarkt. BRON Open het Formulier Excelsheet Inschrijvingen workshops

a. Mevrouw Bennani komt binnen met twee vriendinnen. Ze willen alle drie de workshop Zelf biologisch brood bakken om 11 uur doen. Verwerk de inschrijving. b. Janice Panka viert haar verjaardag met drie vriendinnen. Ze willen met zijn vieren naar de workshop Veganistisch koken om 13.30 uur. Kan dit? Ja / nee, want' u d Ec Ac.Op welk tijdstip kunnen Janice en haar vriendinnen nog wel naar de workshop Veganistisch koken?t hd. Schrijf Janice en haar drie vriendinnen in. Je hoeft van de vriendinnen niet de naam te weten. outfit feest. Bij deze workshops is het belangrijk om te weten hoeveel personen er bij een workshop zijn en wanneer een workshop vol is

Latest Posts

Dames Feest Jurk

Published May 19, 24
7 min read

Landen Thema Feest

Published May 08, 24
4 min read

Foute Feest Schiedam

Published May 05, 24
6 min read